Είναι πάνω από 8000 !!!

Αυτή η ανάρτηση έχει κατατεθεί κάτω από:

Αρχική σελίδα Σελίδα,
Συνεντεύξεις και στήλες

Dragonball Z Kai

Με μίλια “Okpank” Perzewski

Το επίπεδο ισχύος για το επόμενο σετ Dragonball Z Kai Box που είναι! Αναζητήστε την πιο επική μάχη σε όλο το Dragonball, μεταξύ τους, μάχες με τον κακό Prince Vegeta και τον γιο Goku. Όλοι και όποιος έχει γνωρίσει ποτέ τίποτα για το Dragonball θα θέλει αυτή τη συλλογή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει αυτό το νέο σύνολο KAI στη λίστα των αγαθών σας για αγορά. Εάν έχετε τη δυνατότητα να παίζετε δίσκους Blu-ray, συνιστώ επίσης ιδιαίτερα την έκδοση Blu-ray. Πηγαίνετε να παραγγείλετε το καλύτερο στην ψυχαγωγία σήμερα!

Leave a Reply

Your email address will not be published.